Havnesikring

Anker Sikkerhet AS er et firma som blant annet leverer tjenester til ISPS
havneanlegg og havner i Norge.

ISPS koden, (International Ship and Port Facility Security Code), er et internasjonalt
regelverk gitt av IMO, (International Maritime Organization) som gjelder for samtlige
havneanlegg og havner i verden som tar i mot skip med International Ship Security
Certificate, forkortet til ISSC sertifikat. ISPS koden setter krav om hvordan sikringen
av havneanlegg og havner skal gjennomføres. Videre har EU gitt ut en egen
forordning som setter krav til stater i EU samt EØS stater, EU Forordning 725/2004.
Disse regelverkene danner grunnlag for de norske forskriftene for sikring av
havneanlegg og havner. (Forskrift om sikring av havneanlegg 538 og Forskrift om
sikring av havner 539)

Anker Sikkerhet AS er som godkjent Recognized Security Organization (RSO)
godkjent av Kystverket til å foreta utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger av
havneanlegg og havner ihht kravene i ISPS koden.
Dette innebærer å gjennomføre sårbarhetsvurdering ut fra følgende risikoscenarioer:

  • Terrorisme
  • Sabotasje
  • Spionasje
  • Kriminalitet

Kystverket er forvaltningsmyndighet i Norge og skal sluttgodkjenne alle ferdige
sårbarhetsvurderinger.

I tillegg til dette kan Anker Sikkerhet AS levere sikringsplaner og beredskapsplaner til
havneanlegg og havner med bakgrunn i godkjent sårbarhetsvurdering. Dette er det
viktigste dokumentet for havneanlegg og havner. Dette fordi det er sikringsplanen og
beredskapsplanen som i detalj regulerer hvordan sikringsarbeidet ved havneanlegget
og havnen gjennomføres til daglig og på en måte som tilfredsstiller kravene i ISPS
regelverket.
Kystverket skal også sluttgodkjenne alle ferdige sikringsplaner og beredskapsplaner.

Kurs

Godkjent PFSO Kursholder

Anker Sikkerhet AS gjennomføre kurs ihht IMO sine standarder. Dette er med på å sikre at kvaliteten på innholdet i kursene samsvarer med kravene i ISPS koden og EU Forordning 725/2004.

Kurs som ikke inngår i IMO Model Course er laget etter samme malen slik at disse skal holde samme høye standard.
Kursene kan etter avtale gjennomføres hos kunden.

For spørsmål om kurs ta kontakt på mail.

IMO Model Courses

Port Facility Security Officer (PFSO)
IMO Model Cours 3.21

Kurset går over fire dager og gir kursdeltageren kompetanse til å inneha stillingen som Port Facility Security Officer eller
Port Security Officer ihht kravene i ISPS-koden.

Kurset er godkjent av Kystverket

Security Awareness Training For All Port Facility Personnel
IMO Model Cours 3.25

Kurset går over 5 timer og er beregnet for alt personell som skal utføre jobb eller tjenester ved/for et ISPS havneanlegg.
Kurset gir grunnleggende kompetanse i ISPS-koden og opptreden innenfor havneanleggets ISPS grense.

Security Awareness Training For Port Facility Personnel With Designated Security Duties
IMO Model Cours 3.24

Kurset går over to dager og er beregnet for personer ved havneanlegg som har dedikerte sikringsoppgaver ihht definisjonen i ISPS-koden.

ISPS fagkurs i visitering av personer, håndbagasje og kontroll av kjøretøy og gods
Kystverkets veiledere av 18.12.2014

Kurset bygger på Kystverkets veiledere av 18.12.2014, Visitasjon av personer og gjennomsøking av håndbagasje og Gjennomsøking av kjøretøy og gods.
Kurset går over en dag og gir grunnleggende kompetanse innenfor fagfeltene nevnt i Kystverkets veiledere.
Kurset går over en dag og forutsetter at kursdeltageren på forhånd har gjennomført kurset IMO MC 3.24,
Security Awareness Training For Port Facility Personnel With Designated Security Duties.

Kurset tilfredsstiller Kystverkets krav til opplæring.

Kurs for Stab

Kurset går over to dager. Dag en er en teoretisk innføring i hvorfor sette stab samt «hvem gjør hva» i staben.
Dag to er lagt opp som stabsøvelse med scenariotrening. Kurset passer for private bedrifter eller kommunale/statlige etater som har behov for å sette en stab ved hendelser.
Kurset kan senere suppleres med heldags stabsøvelser etter avtale.