ctrl+sky

Stasjonær

 

 • Multi-sensor drone deteksjon, identifikasjon og nøytraliserings systemer
 • Integrert radar, akustisk, RF og visuel sensor, og mulighet for jamming
 • Mudulært og skalerbar design for å effektivt beskytte anlegg/omeråder av en hver størrelse
 • Robust design for alt vær, med fleksibel feste muligheter
 • Både stasjonær og mobil versjon, i tilleg til kjøretøysmontert
Mobil

 

 • Mobilt, Multi-Sensor drone deteksjon, identifikasjon og nøytraliserings system
 • Integrert radar, akustisk, RF og visuel sensor, og mulighet for jamming
 • Strømforsyning via batteri eller aggregat som tillater 24 timers non-stop operasjon
 • Fest modulene på tripod gir mer mobilitet og tilatter rask installasjon av systemet i omeråder av interesse
 •  Propitær FMCW kompakt radar løsning for deteksjon, identifikasjon og følging av droner
 • Avansert MHT (Multiple Hypothesis Tracking) radar
 • Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) teknologi for høyere nøyaktighet
 • All-In-One løsning med innebygd radar prosessor for enkel integrasjon
 • Helelektronisk løsning, ingen bevegende deler
 •  Integrert RF og Akustisk sensor i en boks
 • Deteksjon og identifikasjon basert på RF og akustisk signal signaturer
 • Robust operasjon i urbane omeråder
 • RF sensor – Fanger opp Drone og Dronepilots radio signaler
 • Akustisk sensor – unik retningsbestemt evne ved hjelp av digital stråleformingsteknikk
 • Automatisk kalibrering etter driftsforhold
 • Avansert akustisk sensor for deteksjon og følging av droner
 • Robust operasjon i urbane omeråder
 • Maskininnlæringsbaserte klassifikasjonsalgoritmer for presis identifisering av droner
 • Automatisk kalibrering etter driftsforhold
 • Passiv lytting av radio frekvens (RF) signaler
 • Deteksjon, identifikasjon og nøytralisering av droner basert på RF signaturer
 • Robust i urbane omeråder
 • Fanger drone og operatør sine signaler, lokaliserer operatør, blokkerer drone
 • Automatisk kalibrering etter driftsforhold