PLIVO

Anker Sikkerhet AS leverer program innen det vi i Norge har valgt å kalle ”Pågående Livstruende Vold”, forkortet til PLIVO. Definisjonen på PLIVO er at hendelsen er en ”villet uønsket hendelse”.

Det å beskytte seg mot en brått oppdukkende voldssituasjon som det PLIVO er, er ikke lett, først å fremst fordi det nærmest er umulig å forutsi til og sted for slike hendelser. Derfor har Anker Sikkerhet AS jobbet frem et tredelt program som er tilpasset norske forhold. Hensikten med å tilby PLIVO programmet er å gjøre det enkelte individ som deltar i programmet bedre istand til å ivareta sin egen sikkerhet ved en PLIVO hendelse. Dette ved å ta trente valg for å bedre egen sikkerhet.

Programmet retter seg mot både offentlig sektor og privat næringsliv. Programmet består av følgende tre deler:

  • PLIVO seminar
  • Utarbeidelse av PLIVO evakueringsplan for den enkelte kunde
  • Øvelser i PLIVO evakuering fullskala eller seksjonsoppdelt for den enkelte kunde

For spørsmål om PLIVO programmet ta kontakt på mail.