Posts

Som godkjent RSO gjennomfører vi sårbarhetsvurderinger og lager sikringsplaner/beredskapsplaner for ISPS havneanlegg/havner i Norge.
Dette i tillegg til ISPS rettede kurs og øvelser/trening.

Ctrl + Sky er et multi-sensor drone detektor system som er i stand til å oppdage og identifisere droner. Det er et svært effektivt system som er basert på patentert APS-teknologi, både software og hardware.
Anker Sikkerhet As leverer tjenesten i hele Norden.

Anker Sikkerhet As gjennomfører kurs og øvelser i opptreden ved PLIVO, Pågående Livstruende Vold.